Live Cams

Algemene Voorwaarden

Clausules

Laatst gewijzigd: Februari 16, 2024

Clausule: camgirlsbro – Content

De voorwaarden van deze overeenkomst (de "Overeenkomst") zijn van toepassing op de relatie tussen ik/u (als Gast en/of Lid) en, afhankelijk van uw land/woonplaats, JWS Americas S.à rl, een Luxemburgse wet bestuurde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer 249.539, op voorwaarde dat u wordt geïdentificeerd als gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika of JWS International S.à rl, een naar Luxemburgs recht beheerste besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer 249.566 op voorwaarde dat u wordt geïdentificeerd als gevestigd in een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika (JWS Americas S.à rl of JWS International S.à rl, waar van toepassing, wordt hierna aangeduid als “Website Operator” ) met betrekking tot het gebruik van diensten op de camgirlsbro-website. In deze overeenkomst verwijst “camgirlsbro” naar de Website Operator of naar de camgirlsbro-website zoals beheerd door de Website Operator, afhankelijk van de toepasselijke context.

Definities
 • Lid/klant/abonnee - De bezoeker die zich aanmeldt voor de diensten van de site.
 • Gast - De bezoeker die binnen treedt en/of bezoeken de camgirlsbro website zonder te registreren aan de diensten van de site.
 • Adult Service Provider (ASP) / Performer/Model - Een fysieke persoon ouder dan 18 (of 21), afhankelijk van het rechtsgebied, die shows, chats of interactie met leden en gasten van de site biedt.
 • Saldo - Op camgirlsbro kunnen leden door het kopen van pakketten kredieten kopen om zo te betalen voor premium services. Betalingen worden veilig verwerkt door onze paymentprocessors, en de gekochte kredieten zullen overeenkomstig aan het saldo van de ledenaccount toegevoegd worden.
 • Gratis Chat - Een onbevangen optie om middels tekstberichten op het scherm te communiceren met Adult Service Providers.
 • Privéchat - In de privéchat kunnen leden berichten sturen of zelfs face-to-face praten (spraakcommunicatie) met ASPs, in uitzondering van de reguliere gebruikers.

Door betreding en/of registratie van de website geeft je aan toe te stemmen en in te stemmen met het volgende:

 1. camgirlsbro is een online interactieve website voor volwassenen (met inbegrip van naakt en niet-naakt erotische en seksueel getinte inhoud). Daarom is de toegang door minderjarigen verboden. De toegang tot camgirlsbro wordt niet aanbevolen aan personen die enigszins gevoelig kunnen zijn voor seksueel getinte inhoud en het betreden van camgirlsbro door deze personen valt onder hun eigen verantwoordelijkheid.
 2. De adult entertainment aangeboden op de website wordt gemaakt door vrouwelijke en mannelijke personen vanuit de gehele wereld die 18 jaar of ouder zijn. Zij worden doorgaans aangeduid als Adult Service Providers (ASP).
 3. De Adult Service Providers (ASP) chatten en voeren voor de camera live webcamshows uit voor abonnees over de gehele wereld die hen hebben geselecteerd op basis van live-streams, afbeeldingen, offline- (teaser) en betaalvideo's.
 4. camgirlsbro biedt ASP's in verschillende categorieën die van tijd tot tijd kunnen veranderen. Let echter op het volgende:
  1. In de categorie Hot Flirt is naaktheid of seksueel provocerend gedrag verboden in gratis chatten. In een privéchat zijn de Modellen echter vrij om te beslissen wat voor soort show ze willen aanbieden.
  2. In de categorie Soul Mate en in al zijn subcategorieën, b.v. Danser, enz. Modellen mogen geen seksueel expliciete inhoud leveren of impliceren, of het nu geschreven, afbeeldingen of een live camerafeed is. Ze chatten binnen het onderwerp dat door hun subcategorie wordt gespecificeerd.
  3. In alle andere categorieën kunt u tijdens een Privéchat een naakt erotische show aanvragen in overeenstemming met de bereidheid van het gekozen Model. Als algemene regel geldt, dat het voor modellen niet toegestaan is ​​om naakte of seksueel expliciete inhoud in het Gratis Chat-gebied te verschaffen.
 5. camgirlsbro maakt op haar pagina's gebruik van de twee meest populaire technologieën die gelden als industrie-standaard om perfecte inhoud afgestemd op persoonlijke voorkeuren en het grootst mogelijke comfort beschikbaar te kunnen bieden. Op camgirlsbro is de abonnee de koning!

Clausule: camgirlsbro - Diensten en Garanties

 1. camgirlsbro is opgedeeld in specifieke gebieden, welke gratis en betaalbare Adult Entertainment-diensten aanbieden. camgirlsbro voegt constant nieuwe diensten toe om aan de eisen van haar abonnees tegemoet te komen.
 2. Alvorens de beoogde diensten te selecteren, is het balengrijk om de content, prijslijst en betaalmiddelen (creditcard, debetkaarten, online cheques, etc.) te raadplegen die zijn vastgesteld voor dergelijke diensten in uw land. Deze informatie is beschikbaar op de website.
 3. De publicatie van afwijkende inhoud op de website betekent niet dat camgirlsbro de auteur ondersteunt of verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.
 4. camgirlsbro maakt, voor zover toegestaan door de wet, geen garanties of verklaringen met betrekking tot de informatie, diensten of producten die via of in verband met de service worden gebracht. Abonnees en/of Gasten maken gebruik van de service op eigen risico.
 5. camgirlsbro streeft ernaar om, te allen tijde, elke abonnee te voorzien met de beste contents en diensten beschikbaar. Het kan echter geen garantie voor verhandelbaarheid geven, geschiktheid voor welk doel dan ook, of niet-resultaten van het gebruik van de content in termen van juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid of anderszins.
 6. Noch camgirlsbro, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren, leveren van de service of de inhoud is aansprakelijk voor enige rechtstreekse, incidentele, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit de toegang tot, gebruik van, of interpretatie van, de diensten, producten of informatie geleverd door of via camgirlsbro, zonder afbreuk te doen aan de onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden.
 7. Na uitdrukkelijke goedkeuring van de klant (via e-mail of chatmodus), zal camgirlsbro - Klantenserviceteam een op afstand bestuurde sessie starten om toegang te krijgen tot de computer van de klant om technische problemen op te lossen of om systeeminformatie te verkrijgen om de oorsprong van een fout.

  Door zijn goedkeuring uit te spreken voor een 'afstand bediende sessie', verbindt de klant zich ertoe en stemt hij ermee in af te zien van elke juridische actie die hij heeft tegen camgirlsbro en zijn personeel, met betrekking tot de op afstand bediende sessie .
 8. Als een Adult Service Provider (ASP) wordt gemarkeerd als een "Exclusief model dat alleen beschikbaar is op camgirlsbro" betekent dit dat de ASP een exclusieve serviceovereenkomst heeft die direct of indirect is ondertekend met de Websitebeheerder. Daarom kunt u die ASP alleen vinden op camgirlsbro en op websites waar de inhoud wordt aangeboden door de Websitebeheerder.

Clausule: camgirlsbro - Principes en Grondbeginselen

 1. camgirlsbro heeft geen enkele intentie om immorele belangen te ondersteunen; daarom zijn strenge regels uiteengezet.
 2. Als zijnde Platinum Sponsor Member van de Association of Sites Advocating Child Protection (ASACP) als lid van de Restricted to Adults Association (RTA), evenals van de Internet Content Rating Association (ICRA), wijdt camgirlsbro zich toe aan de bescherming van minderjarigen.
 3. De diensten van camgirlsbro zijn alleen beschikbaar voor personen boven de 18 jaar (21 in sommige regio's). Er is dan ook geen sprake van seksueel expliciet materiaal binnen het handbereik van minderjarigen.
 4. Het is evenmin toegestaan aan personen onder de leeftijd van 18 jaar (21 in sommige regio's) om Adult Service Provider (ASP) te zijn. Alle Adult Service Providers (ASP) waren 18 jaar of ouder (21 in sommige regio's) op het moment van opname, zoals blijkt uit bewijzen van leeftijd bewaard door de gegevensbeheerder. Onder geen enkele omstandigheid presenteert camgirlsbro Adult Service Providers (ASP) als kinderen.
 5. Alle Adult Service Providers (ASP) dienen te voldoen aan drie belangrijke eisen:
  1. het ondertekenen van een overeenkomst waarbij de echtheid van de verstrekte persoonsgegevens en de leeftijd worden verklaard;
  2. het verstrekken van een gescande kopie van zijn of haar identiteitsbewijs met foto;
  3. het verstrekken van een foto van de Adult Service Provider (ASP) waarop deze zijn of haar identiteitsbewijs met foto naast zijn of haar gezicht houdt.
 6. De accounts van de Adult Service Providers (ASP) worden onmiddellijk en permanent geschorst als zij de principes van camgirlsbro schenden.
 7. Bij camgirlsbro wordt een Zero Tolerance-beleid gehandteerd met betrekking tot kinderpornografie (geschreven of visueel). Bij het geringste vermoeden zullen we direct en permanent het desbetreffende account sluiten en de bevoegde authoriteiten contacteren.
 8. camgirlsbro behoudt zich het recht voor om onmiddelijke en permanente schorsing toe te passen indien een schermnaam beledigend is, verwijst naar minderjarigen of bij de geringste verdenking van valsheid in geschrifte.

Clausule: camgirlsbro - Abonnees

 1. Om je als gebruiker te registreren bij camgirlsbro is het verplicht om ten minste 18 jaar oud te zijn, of in sommige regio's 21 jaar afhankelijk van de plaatselijke regelgeving die van toepassing is voor de gebruiker.
 2. Door te registreren op camgirlsbro en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaat de abonnee hierbij uitdrukkelijk akkoord met de levering van diensten van deze website tijdens de herroepingstermijn en de abonnee erkent uitdrukkelijk dat hij/zij zijn/haar recht op eventuele terugtrekking/annulering recht met betrekking tot de levering van genoemde diensten uitdrukkelijk verliest. De bovenstaande uitdrukkelijke toestemming is verkregen overeenkomstig de richtlijn inzake consumentenrechten (2011/83/EG) vanaf 25 oktober 2011, omgezet in Luxemburg door de wet van 2 April 2014.
 3. Door zich te registreren op camgirlsbro en door het aanvaarden van deze overeenkomst, gaan abonnees ermee akkoord kosten van verdediging te betalen en camgirlsbro, evenals haar functionarissen, directeuren, filialen, advocaten, aandeelhouders, managers, leden, agenten en medewerkers vrij te waren van schade uit claims, verliezen, aansprakelijkheden of uitgaven aan derden (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met hun gedrag, uitspraken of acties, alsmede schending van enige voorwaarde of belofte hierin opgenomen en onrechtmatig handelen in het kader van deze overeenkomst.
 4. In het geval dat de Abonnee onrechtmatig handelt of de onderhavige Overeenkomst schendt, kan camgirlsbro zonder voorafgaande kennisgeving de account van de abonnee en/of iets dat daarmee samenhangt beëindigen.camgirlsbro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van deze beëindiging of voor enige kredietvergoeding of terugbetaling. camgirlsbro heeft het recht om relevante Lid account(s) en Leden te schorsen van het gebruik van de Website en/of het beëindigen van Lid account(s) met onmiddellijke ingang, als de camgirlsbro gelooft dat een Lid niet voldoet aan de wetten die opgelegd zijn in de Algemene voorwaarden. In geval van beëindiging van deze Overeenkomst veroorzaakt door een schending, onwettig wangedrag of het vermoeden dat een Lid niet heeft voldaan aan de vereiste(n) vermeld in deze Algemene voorwaarden, heeft camgirlsbro verder het recht om alle gerelateerde creditcards en/of betaalmiddelen (zonder tijdslimiet) verbonden aan dergelijke account(s) dat het wordt/worden beëindigd als de omstandigheden dergelijke maatregelen rechtvaardigen.
 5. De onderhavige overeenkomst hebben rechtswerking met ingang van de datum wanneer de gast treedt camgirlsbro en/of de abonnee registreert op camgirlsbro en deze overeenkomst accepteert en blijft van kracht totdat deze volledig in overeenstemming met de voorwaarden naar behoren door beide partijen worden beëindigd en voorwaarden uitdrukkelijk uiteengezet in deze overeenkomst.

Clausule: camgirlsbro – Vergoedingen, Kredietcompensatie, Terugbetaling en Onrechtmatig Gedrag

 1. De abonnees hebben de mogelijkheid om kredietpakketten aan te kopen en te besteden in de beschikbare gebieden van Adult Entertainment; daarom dient door de abonnee voorafgaand de selectie van diensten te worden geraadpleegd met betrekking tot de betreffende content, evenals de prijslijst en betaalmethoden beschikbaar op de website.
 2. Een tekstchat met de geklede Adult Service Providers (ASP) is gratis, maar als een abonnee toegang wenst tot de service met volledige opties (inclusief uitgeklede Adult Service Providers - ASP en privéshow), moet hij/zij op de knop "Een Privéshow met deze Performer" klikken en vanaf dat punt verblijft diegene in de video-chatroom met de Adult Service Provider (ASP) en wordt er geschakeld naar een privé-modus waarbij per minuut het gekochte krediet wordt gebruikt. Abonnees erkennen dat VSP het recht heeft om de gratis tekstchatfunctie tijdelijk te beperken voor Abonnees die nog geen credit pakketten hebben gekocht
 3. Abonnees kunnen gebruik maken van de optie SnelKopen gedurende privéshows met Adult Service Providers (ASP). Het gebruik van deze optie stelt abonnees in staat om direct en handmatig hun saldo aan te vullen met het gekozen pakket gedurende de show.
 4. Abonnees kunnen de SmartBuy-functie ook gebruiken om te genieten van privéshows zonder onderbreking. De functie kan het systeem automatisch worden opgeladen van een abonnee zijn creditsaldo wanneer het rekeningsaldo 7 credits onderschrijft. Standaard koopt de SmartBuy een 27.99-pakket, maar het lid heeft de optie om het aankoopbedrag van de SmartBuy te veranderen.
 5. Abonnees worden telkens geïnformeerd over de bedoelde auto-aankoop wanneer het optreedt, via een automatische e-mailbericht en kunnen deze functie onder hun accountinstellingen uitschakelen.
 6. Als een transactie is geweigerd door de bank, zal de SmartBuy mogelijkheid automatisch worden gedeactiveerd. Nadat het lid een succesvolle aankoop maakt, zal de Smartbuy mogelijkheid opnieuw worden geactiveerd.
 7. Het gebruik van een van de genoemde opties zal in rekening gebracht worden naast de door de abonnees standaard ingestelde betaalmethode.
 8. Exception made of certain logistics constraints and arrangement that may occur internally, billing of a given account (the actual price payable for credit packages) depends on Member’s country localisation where the first purchase has originated from, such element to determine the Website Operator with which Member is registered with. In certain cases, however, billing may be made on behalf by another Website Operator in charge for them to recharge one another internally without impact for the Member. In such cases, the billing by a Website Operator different from the one Member is contracted with shall not result in any change for the use of the Website services by the Member and will not result in any additional fee nor loss of credits or of rights for the Member. Irrespective of such billing on behalf as the case may be, the Member shall, at all times, be deemed to be contracted with the Website Operator based on earlier localization (exception made of a change of permanent place of residence as separately notified to the Website Operator). The Member authorizes such billing arrangement as the case may be. Please take into consideration that camgirlsbro reserves the right to round prices to the nearest whole number.
 9. Neem voor factureringsinformatie en support, contact op met de relevante contactgegevens die betrekking hebben op de Website Operator waarbij u bent geregistreerd, zoals verder aangegeven in clausule 13 hieronder.
 10. Voor informatie omtrent bankkosten, dient elke abonnee rechtstreeks contact op te nemen met zijn of haar bank.
 11. camgirlsbro kan en zal geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele problemen die zich buiten camgirlsbro voortdoen.
 12. Elke klacht dient te worden ingediend binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voortgedaan bij de Klanten Service van camgirlsbro. Gezien de complexiteit en bijzonderheden van de procedure om de gerechtigheid te bepalen van ingediende klachten na de eerdergenoemde periode van 24 uur, zullen deze alleen worden erkend in gevallen van overmacht.
 13. De camgirlsbro - Klantenservice kan, indien het nodig wordt geacht, voorzichtig rapporten en andere beschikbare gegevens onderzoeken, indien daar enige aanleiding toe is.
 14. Overeenkomstig met de panden van de abonnee uitdrukkelijke opheffing van terugtrekking/annulering recht overeenkomstig clausule 4.2 bij de huidige overeenkomst, zal geen restitutie of annulering verzoek worden aanvaard in het geval dat de abonnee is begonnen met consumeren van de gekochte krediet-pakketten. Sommige restituties zijn echter mogelijk onder de voorwaarden uiteengezet in de volgende clausules.
 15. camgirlsbro zal alleen credits compenseren/terugbetalen voor het bedrag dat proportioneel is bepaald in overeenstemming met de betaalde prijs en het effectief gerapporteerde probleem wanneer een krediet verloren gaat als gevolg van disfunctioneren van camgirlsbro of een Adult Service Provider (ASP) in de "Naakt alleen" een deel van de site weigert volledig en expliciet erotische inhoud te verstrekken. In het geval er enige erotische inhoud wordt geleverd, zal camgirlsbro de situatie beoordelen en beslissen of de claim van de klant gegrond is en of er compensatie/terugbetaling van tegoeden verschuldigd is. Modellen in de categorie Hot Flirt zijn vrij om de snelheid van erotische inhoud in privéshows te kiezen. Ze mogen echter geen nepbeloften doen, die ze uiteindelijk niet zullen nakomen. Modellen van deze categorie zijn niet verplicht om erotische inhoud aan te bieden, maar tijdens privéshows zijn ze toegestaan ​​als ze het ermee eens zijn.

  Onderworpen aan de Algemene Voorwaarden hiervan, wordt elke Abonnee erop gewezen dat wanneer hij/zij wordt beschouwd als het eerste lid (zoals de term zoals hieronder gedefinieerd), het wordt aanbevolen dat hij/zij een specifiek verzoek aan een Adult Service Provider ("ASP") vanaf het begin van de privéchat aangeeft en/of herhaalt in het geval dat de privé show is niet in overeenstemming met zijn/haar verwachtingen, geef ook de ASP voldoende tijd om aan een dergelijk verzoek te voldoen. De verdiensten van de verzoeken om terugbetaling van de Abonnee op basis van niet-vervulde verzoeken worden niet in overweging genomen als de Abonnee (als Eerste Lid, zoals hieronder gedefinieerd) de bovenstaande aanbeveling niet opvolgt.

  De abonnee(s) moet(en) verder begrijpen en accepteren dat bij deelname aan een reeds lopende privéshow geïnitieerd door een andere abonnee (de laatste wordt het "eerste lid" genoemd), de abonnee(s) die zich aansluit bij dergelijke voorstelling (de "volgende lid (leden)") wordt/worden beschouwd als passieve deelnemer(s) voor zover de dienstverlener(s)/Model(len) alleen verplicht is/zijn om de verzoeken van het Eerste Lid te volgen. Als gevolg hiervan en in dergelijke gevallen hebben de Volgende Leden geen recht op enige compensatie of restitutie van de betaling, met uitzondering van een storing van camgirlsbro die naar behoren kan worden aangetoond door de Volgende Leden.

  Naast de Privéchat kunnen de Abonnees ook contact opnemen met de Adult Service Providers ("ASP") via offline chatberichten of, als de ASP beschikbaar is, via een video-/spraakoproep. Houd er rekening mee dat abonnees geen specifieke verzoeken aan een ASP mogen doen via een video-/spraakoproep.
 16. Vanwege het betalingssysteem dat wordt toegepast door de Website Operator en externe betalingsverwerkers en op voorwaarde dat aan de voorwaarden voor contante terugbetaling is voldaan, zijn contante terugbetalingen alleen van toepassing voor hetzelfde bedrag als het oorspronkelijk betaalde bedrag bij de aankoop van een bepaald credits pakket, op voorwaarde dat het gerelateerde credit saldo niet gebruikt is of uitgegeven, zelfs niet gedeeltelijk. Als gevolg hiervan is een gedeeltelijke contante terugbetaling van gekochte credits pakketten nooit mogelijk. Dit betekent daarom dat wanneer een credits saldo gedeeltelijk wordt gebruikt (inclusief credits beloningen), een terugbetaling alleen kan plaatsvinden in de vorm van credits (en niet contant) tot het bestaande eerdere credit saldo, onder voorbehoud van geschiktheidsvoorwaarden. In aanmerking komende terugbetalingen in contanten worden verwerkt met dezelfde betalingsmethode als voor het oorspronkelijk gekochte credits pakket en waarvoor de terugbetaling wordt aangevraagd. Als gevolg van een contante terugbetaling wordt het overeenkomstige bedrag aan credits vervolgens van het saldo van uw account afgetrokken. U dient zich ervan bewust te zijn dat bij bepaalde betaalmethoden geen restitutie mogelijk is vanwege onderliggende technische beperkingen met betrekking tot het gebruik ervan.
 17. Bedragen die worden besteed aan gerelateerde diensten, zoals tickets voor VIP-shows, Koop Mijn Content, Fooi, Verrassing, Stiekem Kijkje, Snapshot-functie, Messenger, offline/privéberichten, video-/spraakoproepen, Goodies Mand en/of MyStory-abonnement, zijn niet onderhevig aan tot terugbetaling/compensatie. Snapshot(s) van een Performer blijven zichtbaar zolang een dergelijk Performer-account actief en niet gesloten is op de website. Houd er rekening mee dat alle Gratis Kijkjes geacht worden te vervallen 168 uur vanaf de datum en tijd van het laatste Gratis Kijkje-bewijs dat is uitgegeven door de Website Operator.
 18. Niettegenstaande het voorgaande, camgirlsbro is niet aansprakelijk voor eventuele lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van elke gast/abonnee, of voor elk verzuim van de prestaties, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging in verrichting of transmissie, communicatielijn mislukking, diefstal of vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijziging van of het gebruik van records, of onder contract of onrechtmatige daad theorie of onder een andere oorzaak van actie, voor een bedrag boven het bedrag dat betaald door de abonnee naar camgirlsbro.
 19. Onder geen enkele omstandigheid, inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zal camgirlsbro of een van aan haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen aansprakelijk worden gestelt voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, evenals schade welke voortvloeit uit het gebruik, of het onvermogen om de service te gebruiken, onverminderd in de onderhavige clausule.
 20. De website en al zijn functies moeten te allen tijde worden gebruikt in overeenstemming met het doel en het beoogde gebruik. Oneerlijk gedrag, acties, manoeuvres van welke aard dan ook, inclusief poging (en), met speciale aandacht voor het omzeilen van toepasselijke regels (schriftelijk of impliciet), kunnen leiden tot de onmiddellijke opschorting of beëindiging van het account van het Lid. Houd er rekening mee dat de Website Operator het recht heeft om dienovereenkomstig te handelen op basis van conclusies uit indirecte of feitelijke informatie die hem ter kennis wordt gebracht, hetzij via website monitoring of op een andere manier die binnen de reikwijdte van de wettigheid valt. Merk met name op dat het aanmaken van meerdere accounts door dezelfde gebruiker om door te gaan met meerdere stemmen en de resultaten van de Models AWARDS-game oneerlijk te wijzigen (of proberen te doen) in de bovengenoemde categorie valt en kan resulteren in de beëindiging van uw Leden Accounts met camgirlsbro. Gevallen van oneerlijk of frauduleus gedrag met betrekking tot online transacties worden als een hoge prioriteit beschouwd. Dergelijke gevallen kunnen worden uitbesteed aan toegewijde en gerenommeerde dienstverleners, in het kader van de toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming.
 21. De abonnee aanvaardt dat in geval van een frauduleuze transactie camgirlsbro het recht heeft om alle beschikbare informatie waarover zij beschikt te gebruiken bij iedere vorm van gerechtelijke procedure. Inclusief, en zonder aanspraak op volledigheid, browsergeschiedenis, IP- en e-mailadressen en iedere andere traceerbare activiteit. Gedurende dergelijke juridische procedures kan camgirlsbro andere professionele onderzoekspartijen inschakelen en bepaalde informatie delen om zo aan haar wettelijke vereisten te voldoen, haar rechten te verdedigen en de belangen van haar klanten te vertegenwoordigen. De Abonnee blijft verantwoordelijk voor de onderzoeks- of invorderingskosten die verband houden met de frauduleuze transactie.
 22. camgirlsbro vereist volledige medewerking naar legale autoriteiten die onderzoek doen naar frauduleuze transacties en andere zaken die vallen onder de wet en daarop inspelende regels en zaken binnen het gerechtshof. Daarom mogen abonnees alleen hun eigen betaalmethode op onze websites gebruiken.
 23. Houdt u er rekening mee dat camgirlsbro zich het recht voorbehoudt om betalingen die gelden als compensatie/vergoeding af te ronden, en daarom, camgirlsbro het recht heeft om deze afronding toe te passen.
 24. Houd er rekening mee dat als een nieuwe gebruiker een voorwaarde is voor het ontvangen van beloningen, een nieuwe accountregistratie op camgirlsbro niet als een nieuwe gebruiker wordt beschouwd. Bonus-/gratis credits zijn slechts eenmalig beschikbaar voor nieuwe aankopen van nieuwe gebruikers op slechts één van de websites die door de Website Operator worden beheerd. Credits of andere beloningen zijn niet beschikbaar bij CCBill- en telefoonaankopen. Beloningen maken geen deel uit van het gekochte credit pakket en daarom zijn restituties NIET mogelijk na besteding/gebruik op onze website.
 25. Houd er rekening mee dat als een eenmalige promotie-aanbieding wordt geadverteerd op een credit pakket, deze promotie slechts één keer van toepassing is per bestaande of nieuwe gebruiker, indien van toepassing, ongeacht het aantal geregistreerde accounts (bestaande en/of nieuw gecreëerde) een dergelijke gebruiker kan en/of ongeacht andere omzeil methoden die hij/zij mogelijk gebruikt. Anders wordt de aankoop verwerkt zonder de korting en wordt het aantal behaalde credits beperkt tot het equivalent zonder de promotie. Houd er ook rekening mee dat gekochte credits met korting, noch credits van accounts met promocredits kunnen worden overgedragen naar een andere Gebruikers- of Ledenaccount. Ondanks het voorgaande wordt benadrukt dat promotie(s) en bijbehorende promotie-credits niet van toepassing zijn op/beschikbaar zijn voor gebruikers die gebruikmaken van een van de volgende betalingsmethoden: Betalen via telefoon, Betalen met een willekeurige cadeaubon, Bitcoin/Litecoin, Altcoins, Paysafecard, Neosurf, Blik, GlobalCharge, Skrill, Przelewy24, Webpay, Spei, PagoEfectivo, AstroPay, Efecty en Boleto, of voor leden die ervoor kiezen of accepteren dat hun betalingen worden verwerkt door CCBill. Houd er ook rekening mee dat tijdens elke promotie(s) de creditpakketten die 157.99 -credits overschrijden dezelfde voordelen en/of extra credits (in voorkomend geval) hebben als het 157.99 -creditpakket.
 26. Nieuwe abonnees kunnen hun creditcard valideren met een kleine transactie waarvoor ze recht hebben op 9.99 promotie credits. Het bedrag van de validatie transactie wordt direct teruggestort aan de creditcardhouder. De bovengenoemde promotie credits zijn niet beschikbaar voor gebruikers die al een lidmaatschap hebben op camgirlsbro of een andere website die wordt beheerd door de Website Operator.
 27. Alle valuta en transactiegerelateerde kosten zijn inbegrepen bij de getoonde prijs van de creditpakketten. camgirlsbro behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen als gevolg van fluctuaties van wisselkoersen.
 28. Houd er rekening mee dat het misbruik van de creditcard en/of het valideren van het e-mailadres kan leiden tot de beëindiging van deze overeenkomst door de website operator met de gebruiker. Houd er in dat verband ook rekening mee dat alleen die kredietuitgaven worden geboekt bij het wekelijkse beloningsspel van een model dat afkomstig is van een credit aankoop van hetzelfde ledenaccount.
 29. Overeenkomstig de regels van het Club Elite -programma zoals gedefinieerd op een afzonderlijke pagina in het account van de Abonnee, ontvangen Abonnees Club Elite niveaupunten alleen nadat ze credits hebben uitgegeven. Kredietuitgaven die onderhevig zijn aan teruggave of terugvordering, verhogen de Club Elite niveaupunten niet. Er is een dagelijkse daling van Club Elite niveaupunten die voor elke rang anders is ingesteld. Een dergelijke daling gebeurt elke dag, ongeacht uw activiteit op de website. Houd er rekening mee dat de niveaupunten niet kunnen worden overgedragen of gedeeld tussen abonneeaccounts, ongeacht de twee accounts die bij dezelfde persoon horen. Met het sluiten van de abonneeaccount gaan alle niveaupunten van Club Elite verloren en kunnen ze niet worden hersteld. Neem contact op met het klantenserviceteam als u niet wilt deelnemen aan het programma Club Elite. Door de enige aanvaarding van deze Overeenkomst erkennen en accepteren zij dat zij de regels en voorschriften van het Club Elite -programma hebben gelezen en begrepen.
 30. Elk lid neemt deel aan het Club Elite-programma door zich te registreren op camgirlsbro. In het kader van het Club Elite programma ontvangen leden niveaupunten op basis van hun credit uitgaven in een bepaalde maand. Hoe meer levelpunten ze hebben, des te beter is de rang Club Elite die ze behalen, dus een eenvoudig lid kan een Casanova worden (rang VI. – zie het hier). Er wordt een vermenigvuldiger aan elke rang toegekend waarmee de leden meer levelpunten op Club Elite kunnen verzamelen.
 31. Het lid verdient een hogere rang als hij/zij het benodigde aantal niveaupunten binnen een kalendermaand verzamelt. Deze nieuw behaalde rang zal worden bewaard tot het einde van de volgende kalendermaand. Alleen dat gedeelte van de niveaupunten dat de drempelwaarde voor de nieuw bereikte rang overschrijdt, wordt overgedragen naar de volgende kalendermaand. Alle andere niveaupunten worden gereset en verloren op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. Houd er rekening mee dat de niveau-punten elke dag dalen, ongeacht uw dagelijkse activiteit, en het volume van een dergelijke daling wordt voor elke rang anders ingesteld.
 32. Leden kunnen naar Instellingen gaan om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen als ze hun rangorde Club Elite willen delen met andere leden of met de uitvoerders. Elk Lid kan zijn/haar deelname aan het Club Elite -programma beëindigen door een dergelijk verzoek naar het Klanten Service Team te sturen.
 33. Door voor een video of een album op de Performers-pagina te betalen, is zo'n inhoud 90 dagen zichtbaar voor u. Houd er rekening mee dat zelfs binnen die 90 dagen de Performer het recht heeft om de inhoud op elk moment te wijzigen. Als het Performers-account om welke reden dan ook wordt beëindigd, is zijn inhoud niet meer beschikbaar op camgirlsbro.
 34. Het Lid dat de meeste credits spendeert aan een Performer in free chat door Verrassingen vanaf de laatste reset-tijd, krijgt de titel "Koning van de Kamer" gedurende 24 uur, tenzij een ander meer Verrassingen geeft in dezelfde chatroom in dezelfde tijdsperiode. De titel "Koning van de Kamer" heeft geen andere voordelen of voordelen en is alleen van toepassing op gratis chats.
 35. De Website Operator kan van tijd tot tijd doorverwijzingsprogramma's lanceren, en als een dergelijk programma aan de gang is, zijn de onderstaande regels daarop van toepassing:

  Als u ooit een kredietpakket van ten minste 17,99 credits hebt gekocht, komt u in aanmerking om deel te nemen aan ons verwijzingsprogramma met hetzelfde Ledenaccount en camgirlsbro naar uw vrienden te verwijzen onder de volgende voorwaarden. Houd er rekening mee dat door onze website naar uw vrienden te verwijzen, u hen verwijzingslinks geeft die u omleiden naar onze website, wat alleen zal leiden tot hun identificatie als zij zich registreren als Leden. Dergelijke informatie mag alleen worden verstrekt onder de voorwaarden die zijn beschreven in het dashboard met betrekking tot het verwijzingsprogramma in het gebruikersmenu van uw account. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de personen aan wie u de verwijzingslink heeft verstrekt, zich ervan bewust zijn dat u dit namens uzelf en uw interesse hebt gedaan om een ​​beloning te verdienen, en hebben begrepen en geaccepteerd hoe wij hun gegevens gebruiken. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

  U hebt recht op een bepaalde hoeveelheid kredietbeloning (in geen geval terugbetaalbaar of omwisselbaar voor geld) als een nieuw lid, dat wil zeggen een persoon die zich nog nooit heeft geregistreerd op een van de websites die worden beheerd door Duodecad IT Services. Luxembourg S.à rl, komt vanuit uw verwijzingslink naar camgirlsbro, registreert zich als Lid en doet zijn eerste succesvolle aankoop op camgirlsbro. Tegelijkertijd ontvangt een dergelijk nieuw Lid ook een bepaalde hoeveelheid kredietbeloning.

  Houd er rekening mee dat elke poging tot misbruik van het verwijzingssysteem zal leiden tot de opschorting of beëindiging van uw account. Alle vormen van spam zijn verboden. Nodig daarom alleen uw vrienden uit voor camgirlsbro met de verwijzingslink en lees clausule 11 hierin zorgvuldig over spammen.

  De Website Operator behoudt zich het recht voor om een ​​verwijzingsprogramma te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of op te schorten.
 36. Houd er rekening mee dat bepaalde transacties worden verwerkt via American Payments United, Inc., een bedrijf geregistreerd met nummer 7668152 bij de Delaware Secretary of State en met geregistreerd adres op 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, County of Essex, USA.
 37. Gratis Privé Minuten. De Website Operator kan van tijd tot tijd promotionele aanbiedingen lanceren, waarbij u gratis seconden/minuten Privé Chat kunt ontvangen voor gebruik met Modellen. Afhankelijk van de aanbiedingen kunnen er aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

Component: camgirlsbro - Abonnees en/of verklaringen van de Gasten

 1. Ik ben volledig bewust dat camgirlsbro Adult entertainment inhoud aan haar gasten/abonnees verzendt.
 2. Ik ben er me volledig van bewust dat het bekijken van adult content alleen is toegestaan voor toeschouwers van 18 jaar of ouder, of 21 jaar in bepaalde regio's.
 3. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk dat ik, op datum van heden, voldoe aan de minimumleeftijd om adult content te bekijken, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving die op mij van toepassing is.Ik verklaar dat ik de volledige wettelijke en mentale capaciteit heb om vrijelijk deel te nemen aan deze overeenkomst en om aanverwante diensten zonder beperking te gebruiken/bekijken. Ik verklaar dat ik de huidige diensten niet zal gebruiken als mijn capaciteit om welke reden dan ook kan worden gewijzigd.
 4. Ik woon momenteel in het land dat ik naar waarheid en nauwkeurig heb aangegeven in het formulier om me te registreren bij camgirlsbro en neem de plicht op me om binnen 24 uur onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke verandering van woonplaats door een e-mail te sturen naar help@jwsbill.com. Bovendien erken ik dat de Website Operator verplicht is om alle toepasselijke belastingen te innen op basis van mijn woonplaats als Lid.
 5. Ik erken dat de hierboven vermelde plicht alleen naar behoren uitgevoerd wordt geacht op het moment dat camgirlsbro een bevestiging verstuurt dat de hierboven genoemde veranderingen goed zijn ontvangen.
 6. Ik ben volledig en uitsluitend aansprakelijk voor enige valse verklaringen omtrent mijn verblijf en voor het niet informeren van camgirlsbro van enige verandering in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden.
 7. Voorts verklaar ik dat ik me bewust ben van mijn strafrechtelijke aansprakelijkheid, en dus onder alle omstandigheden zal handelen, in overeenstemming met de morale waarden van mijn lokale gemeenschap en de plaatselijke regelgeving.
 8. Ik ben ervan overtuigd dat ik, als volwassene, het onvervreemdbare recht bezit tot het bekijken of lezen van welke content ik dan ook wenselijk acht.
 9. Het lezen of bekijken van de content op de webite maakt op geen enkele manier inbreuk op de normen en waarden, noch de wetgeving in mijn buurt, dorp, stad, provincie, staat of land.
 10. Ik ben er me volledig van bewust dat alle content en materialen verschaft op on camgirlsbro, inclusief maar niet beperkt tot de live camera-streams, beelden, afbeeldingen, toepassingen en teksten beschermd worden door de toepasselijke wetgeving, en alle rechten voorbehouden zijn. Zodoende mogen zij alleen worden gebruikt voor mijn eigen exlusieve persoonlijke doeleinden.
 11. Ik ben me volledig bewust van en gaat ermee akkoord dat camgirlsbro haar volledige medewerking verleent aan wettelijke autoriteiten die onderzoek verrichten naar frauduleuze transacties en andere zaken die onder het rechtsgebied vallen en eveneens reageert op dagvaardingen of gerechtelijke bevelen.
 12. Ik erken dat camgirlsbro en diens aanverwanten niet verantwoordelijk kunnen gehouden voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit frauduleuze toegang tot, of het gebruik van deze website en/of hierin opgenomen materiaal.
 13. Voorts erken ik dat camgirlsbro of een van haar gerelateerde, gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit contact met Adult Service Providers (ASP).
 14. Ik begrijp en accepteer dat camgirlsbro en/of de aan haar verbonden, gelieerde ondernemingen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of bestraffende schade die het gevolg zijn van een valse onthullingen die zich kunnen voordoen, schending van de rechten van de abonnees, prostitutie, pedofilie, kinderporno, illegaal misbruik, uitbuiting of het verkeer van vrouwen en/of kinderen.
 15. Ik ga akkoord en erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot het recht om te gebruiken, aan te passen, te vertalen, etc.) om alle content (bijvoorbeeld chatten, berichten, foto's, video's, enz.) Gecreëerd, gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt voor mij op camgirlsbro tot camgirlsbro.
 16. Ik verklaar hierbij uitdrukkelijk de camgirlsbro-diensten niet te gebruiken om inhoud en/of producten te promoten die toebehoren aan concurrenten van de Website Operator. Elke poging om de merknamen en /of handelsmerken van concurrenten en/of enige andere verwijzing naar camgirlsbro concurrenten te gebruiken, inclusief spelfouten daarvan, zal worden beschouwd als oneerlijke handels- en marketingpraktijken en zal worden vervolgd voor in de ruimste mate toegestaan door de wet. Ik erken en stem ermee in dat de schending van deze clausule de onmiddellijke beëindiging van mijn account kan impliceren.
 17. Ik geef uitdrukkelijk toestemming aan camgirlsbro om mijn online activiteiten op de website te volgen en vast te leggen, beperkt tot berichten in privé chats, waaronder mijn verzoeken om camgirlsbro services, e-mails, stemmen, tips en/of verrassingen die zijn verzonden/gegeven aan Adult Service Providers en vergelijkbaar.
 18. Ik erkent en aanvaardt dat enig materiaal opgenomen of enig origineel werk in het kader van deze overeenkomst en / of bij gebruik van camgirlsbro diensten (en alle rechten daarop, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het auteursrecht) behoort tot en is het enige en exclusieve eigendom van zijn camgirlsbro.
 19. Ik doe hierbij expliciet afstand van alle rechten en verklaar elke claim in te trekken dat het gebruik door camgirlsbro een van mijn rechten schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot morele rechten, privacyrechten, rechten op publiciteit, eigendomsrechten of andere rechten, en/of credits voor het materiaal of voor daaruit voortgekomen ideeën.
 20. Ik verklaar en erken dat ik niet namens een rechtspersoon handel, maar als individuele consument en in geen geval de aankoop van diensten onder deze Overeenkomst als onderdeel van mijn professionele activiteiten kunnen worden beschouwd.

Component: camgirlsbro - Abonnees en/of gasten taken

 1. Ik stem ermee in geen content of materialen van camgirlsbro te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, verzenden en/of beschikbaar stellen aan het publiek, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van camgirlsbro.
 2. Ik ben volledig aansprakelijk voor eventuele valse informatieverstrekking en verantwoordelijk voor eventuele juridische gevolgen die kunnen voortvloeien uit het bekijken, lezen, of downloaden van materiaal en beelden op deze website.
 3. Ik zal nooit minderjarigen blootstellen aan de inhoud van de website en zal alle mogelijke voorzorgen nemen om elk type van tentoonstelling of toegang van minderjarigen op de website te voorkomen, namelijk door bijvoorbeeld de website niet in hun lijst van favoriete websites op te nemen. Ik ben als enige verantwoordelijk indien een minderjarige via mijn account of door het gebruik van mijn creditcard-gegevens toegang heeft tot camgirlsbro.
 4. Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor het handhaven van de veiligheid van mijn account en wachtwoord.
 5. Ik zal geen persoonlijke informatie doorgeven, noch escort-diensten of prostitutie te verstrekken of te ondersteunen.
 6. Ik zal geen persoonlijke afspraken met Volwassen Service Provider (VSP) regelen, omdat het verboden is, en ik zal mijn telefoonnummer niet uitwisselen met een Volwassen Service Provider (VSP)/Abonnee of op een andere manier proberen fysiek contact te hebben met een Volwassen Service Provider (VSP)/Abonnee. In elk geval, erken ik dat camgirlsbro niet aansprakelijk zou zijn als ik deze Algemene voorwaarden zou overtreden door een fysiek contact te zoeken met een Volwassen Service Provider (VSP)/Abonnee. Ik ben me ervan bewust dat in het geval dat is bewezen dat ik persoonlijke afspraken heb geregeld met een Volwassen Service Provider (VSP) of dat ik heb geprobeerd dit te doen, ik kan worden uitgesloten van de Website en mijn account zal worden gesloten zonder enig recht op compensatie.
 7. Ik zal geen obscene woorden gebruiken, bedreigen of ruzie maken met, of in strijd zijn met de rechten van bezoekers, VSP s, camgirlsbro ondersteuningspersonen of het beheer van de website, aangezien dit verboden is.
 8. De verstuurde of doorgezonden teksten, evenals de gekozen gebruikersnaam mogen niet beledigend zijn, pedofilie, adolescentie, bestialiteit of zoöfilie suggereren of verwijzen naar eliminatie of consumptie van lichamelijke afvalstoffen.Bovendien zal de gebruikersnaam die u kiest wanneer u zich registreert op de website nooit persoonlijke informatie over u bevatten (zoals uw echte naam) of informatie waardoor een andere persoon deze kan koppelen aan uw echte identiteit (zoals uw openbare gebruikersnaam die u gebruikt voor sociale platforms, zoals Facebook, Twitter, etc.). Als u besluit een gebruikersnaam te kiezen die tot uw identificatie kan leiden, houd er dan rekening mee dat u volledig verantwoordelijk bent voor dergelijke actie en dat wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor enige identificatie die een andere gebruiker van onze site kan maken).
 9. Ik zal geen opmerkingen maken en gebruikersnamen gebruiken die tegen goede smaak ingaan, een schending van de wet suggereren of misleidend zijn voor anderen.
 10. Ik zal onmiddellijk camgirlsbro op de hoogte stellen van elk onwettig gedrag van de VSPs, evenals van elk onwettig gebruik van handelsmerken, merken en/of geregistreerde muziek.

Clausule: camgirlsbro - Fooien, Verrassing, Jasmin Cadeau en Goodies Mand

 1. Als onderdeel van de online entertainmentdiensten op de Website kunnen de Leden credits of kledingstukken naar een Model sturen (respectievelijk de "Verrassing" of "Fooi" en de "Jasmin Cadeau"-diensten). Houd er rekening mee dat het verzenden van een Jasmin-cadeau niet voor alle modellen beschikbaar is en dat leden geen cadeau-item kunnen verzenden dat een model al heeft ontvangen. Het lid kan het cadeau-item kiezen terwijl de kleur en maat worden gekozen door het model. De levering van het Cadeau-item wordt georganiseerd door de Website Operator. De credit prijs van het verzenden van een Jasmin-cadeau is inclusief alle belastingen en verzendkosten.
 2. n tegenstelling tot de Verrassing of Fooi, moet het Jasmin Cadeau door het Model worden geaccepteerd. Als het model een Jasmin Cadeau weigert of het model het cadeau niet binnen zeven (7) dagen accepteert, ontvangt het lid dat een dergelijk cadeau heeft verzonden een credit terugbetaling. Anders zijn de Verrassing-, Fooi- en Jasmin-cadeauservices niet onderworpen aan enige restitutie/compensatie en de herroepings-/annuleringsrechten van clausule 4.3. van toepassing zijn.
 3. Goodies Mand. Leden wordt aangeboden om deel te nemen aan een credit pool (de “Pool”) op de profielpagina van sommige Modellen (de "Deelnemende Modellen"), met als doel een bepaald aantal credits in de Pool (het “Doel”) te behalen binnen een periode van zes maanden (het "Deelnamevenster"). De waarde van het Doel is beschikbaar op de profielpagina van elk Deelnemend Model. Zodra alle deelnames aan de Pool van een Deelnemend Model het Doel hebben bereikt, wordt een mand met Jasmin Geschenken (waarvan de werkelijke waarde wordt bepaald door de waarde van het Doel) naar het Deelnemende Model gestuurd.
  1. Indien het Doel niet wordt bereikt binnen het Deelnamevenster voor een Deelnemend Model, zal het Deelnemende Model een alternatieve vergoeding ontvangen van een waarde die evenredig is aan de in de Pool van het Deelnemende Model gestorte credits, zoals afzonderlijk overeengekomen tussen de Website Operator en het Deelnemende Model.
  2. Als er credits worden gestort in de Pool van een Deelnemend Model boven het Doel, zal het Deelnemende Model, naast de mand met Jasmin geschenken, een aanvullende vergoeding ontvangen met een waarde die evenredig is aan de te veel betaalde tegoeden in de Pool van het Deelnemende Model van het Doel, zoals afzonderlijk overeengekomen tussen de Website Operator en het Deelnemende Model.

Clausule: camgirlsbro - Abonnement Annulering

 1. De abonnees hebben de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van de diensten van camgirlsbro.
 2. Als u uw abonnement wilt opzeggen en uw account wilt sluiten, selecteert u 'Vergeet mijn gegevens' onder de 'Privacy-instellingen' van uw account. Na de bevestiging van uw beslissing, verandert uw Abonnee-status in "Geannuleerd" en zullen wij uw persoonlijke informatie die in ons systeem is opgeslagen wissen, behalve zoals vereist door toepasselijke wetgeving, onze legitieme zakelijke belangen of elk ander toegestaan doel zoals uitgelegd in onze Privacybeleid.
 3. camgirlsbro behoudt zich het recht voor een abonnement op te schorten of op te zeggen in geval van schending van een bepaling van deze Overeenkomst of enige vorm van onrechtmatig gedrag van de abonnee in het kader van deze overeenkomst evenals het contacteren van relevante instanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen van elke aanklacht en contact op te nemen openbare aanklager.

Clausule: camgirlsbro - Persoonlijke Gegevens en Privacybeleid

 1. Wanneer u op onze website navigeert, wanneer u besluit zich te registreren als een lid en/of om de functies van onze website te gebruiken, zult u deze delen en/of zullen we wat persoonlijke informatie over u verzamelen. Lees aandachtig onze Privacybeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke informatie en de keuzes die u heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen.
 2. Als Lid heb ik geen valse informatie en/of documenten verstrekt aan camgirlsbro. Daarom erken ik dat camgirlsbro het recht heeft om, onmiddellijk en eenzijdig, de huidige overeenkomst te beëindigen bij de geringste verdenking van vervalsing.
 3. Het systeem van camgirlsbro voldoet aan de veiligheidsnormen van PCI DSS, een door Visa/MasterCard ingestelde standaard die aan strenge eisen onderworpen is.
 4. De toegang van camgirlsbro tot persoonlijke gegevens van abonnees van camgirlsbro is beperkt en ze zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. De werknemers van camgirlsbro kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder de beëindiging van hun contracten en in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging als ze niet aan deze strikte verplichtingen voldoen.

Clausule: camgirlsbro - Functionaliteit en Veiligheid

 1. camgirlsbro raadt abonnees aan het gebruik van “Cookies” in de webbrowser toe te staan om zo een juiste werking te verzekeren.
 2. Het camgirlsbro Support Team controleerd 24 uur per dag, 7 dagen per week, alle beschikbare camera-feeds op de website.
 3. Door zijn nauwkeurige, unieke vormgeving heeft de website nog nooit enige serieuze beveiligingsinbreuk gehad.
 4. camgirlsbro is a Scam-Free Zone.

Clausule: camgirlsbro - Spam (Ongewenste mail)

 1. camgirlsbro stuurt geen spam-berichten, zal deze niet tolereren, en distantieert zich van alle acties in verband met spam.
 2. Het volgende wordt beschouwd als spam:
  1. Het manipuleren van berichten, zoals e-mail-kopteksten, verstuurd naar of door camgirlsbro computersystemen op zodanige manier dat het abonnees van camgirlsbro kan misleiden.
  2. Het versturen van een e-mail via de mail servers van een derde partij, zonder de toestemming van deze derde partij.
  3. Het versturen, zich voordoen als of veroorzaken dat er foute, misleidende informatie wordt verzonden welke tegen de zakelijke belangen van camgirlsbro ingaat.
  4. Het gebruikmaken of laten gebruikmaken van camgirlsbro computersystemen om zodoende een overdracht van ongevraagd of onbevoegd materiaal mogelijk te maken. Dit omhelst ook promotiematerialen, URL’s of enige andere vorm van ongeautoriseerd verzoek dat je zou kunnen uploaden, publiceren, e-mailen, overbrengen of anderszins beschikbaar maakt, in welke vorm dan ook.
  5. Uploaden, posten, e-mailen, of verzenden van hetzelfe bericht, URL, of post meerdere keren
  6. Het onderbreken van het normale verloop van een gesprek door het plaatsen van meerdere snel achter elkaar opeenvolgende berichten, meermaals, gebruik van alleen hoofdletters of anderszins handelen op een wijze die een negatieve uitwerking heeft op de mogelijkheid voor andere gebruikers om deel te nemen in real-time uitwisselingen.
 3. Het versturen van Spam over het systeem van camgirlsbro of het storen van diens abonnees is een schending van de Algemene Voorwaarden van de site.
 4. camgirlsbro stelt alles in het werk om haar abonnees te beschermen tegen de schadelijke effecten van spam (het versturen van ongewenste mail).
 5. Het gebruik van alle juridische procedures wordt overwogen in het geval dat spam een verlies toebrengt aan camgirlsbro.
 6. Niettegenstaande het bovenstaande kan camgirlsbro met toestemming van de abonnee, onder de voorwaarden van de onderhavige overeenkomst, promotionele e-mails sturen over haar eigen websites en gerelateerde partner-websites en iedere e-mail biedt de optie om zich van de nieuwsbrief uit te schrijven.
 7. Geregistreerde abonnees kunnen af ​​en toe nieuwsbrieven ontvangen met betrekking tot camgirlsbro. De berichten verzonden naar abonnees zijn transactionele of relatie-berichten. Het aan- en afmelden van deze nieuwsbrieven kan worden gedaan door middel van een enkele klik. Deze promotionele berichten worden alleen verzonden als de Abonnee toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke promotionele marketingdiensten.
 8. In het geval dat abonnees spam willen melden, wordt aangeraden de functie “Bericht aan Support” in “Mijn Account” te gebruiken of een e-mail te sturen naar naar support@livecamhelp.com. Het camgirlsbro Support Team zal alle meldingen zo spoedig mogelijk onderzoeken.

Clausule: camgirlsbro - Contactgegevens

 1. De afdeling Klanten Service kan gecontacteerd worden van:
  1. Online Support Chat;
  2. “Bericht aan Support” functie binnen de accounts van de abonnees;
  3. Sending of an email to support@livecamhelp.com or help@jwsbill.com.
  4. Het verzenden van een brief aan uw respectievelijke Website Operator:

   JWS Americas S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgGroothertogdom Luxemburg
    of 

   JWS International S.à r.l.

   44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgGroothertogdom Luxemburg

Clausule: camgirlsbro - Diversen

 1. Deze overeenkomst een uiteenzetting van de volledige overeenstemming tussen de gasten/abonnees en camgirlsbro met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle voorafgaande begrip of overeenkomsten, geschreven of mondelinge.
 2. Tenzij in strijd met de wet of anders vermeld, blijft iedere bepaling van deze overeenkomst onverminderd van kracht.
 3. Als enig deel van deze overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht door een rechtbank van competente jurisdictie, is het niet van invloed op de afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze overeenkomst.
 4. De partij die een rechtszaak met de onderhavige voorwaarden af te dwingen heeft het recht om zijn/haar redelijke advocatenhonoraria terug te krijgen.
 5. Als camgirlsbro veranderingen aanbrengt in de voorwaarden van deze overeenkomst, zal camgirlsbro een bijgewerkte reeks voorwaarden op de website plaatsen en/of zal een kennisgeving van veranderingen plaatsen en/of een e-mailnotificatie van de veranderingen versturen aan haar abonnees voorafgaand aan de implementatie van van de veranderingen.
 6. Als een wijziging onacceptabel voor u is, dient u te stoppen met het gebruik van de camgirlsbro-website en haar diensten en kunt u uw abonnement (indien u deze heeft) beëindigen. Als u het gebruik van de camgirlsbro-website en haar diensten niet stopzet, wordt u onomstotelijk geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 7. U bent niet gerechtigd om uw rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, over te dragen of toe te wijzen aan een andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website Operator. De Website Operator kan zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst zonder beperking overdragen of toewijzen.
 8. Voor juridische uitspraken, wettelijke verklaringen van camgirlsbro, inclusief de huidige overeenkomst is alleen de Engels versie bindend. camgirlsbro aanvaardt geen juridische claims of andere klachten door misverstanden als gevolg van een verkeerde vertaling. U bent niet gerechtigd om uw rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, over te dragen of toe te wijzen aan een andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Website Operator. De Website Operator kan zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst zonder beperking overdragen of toewijzen.
 9. Deze overeenkomst en de betrekkingen tussen camgirlsbro uit de daaruit voortvloeiende en de gasten/abonnees zal worden beheerst door het recht van Groot-Hertogdom Luxemburg.
 10. Elke betwisting tussen camgirlsbro en de gasten/abonnees zal worden verrekend vriendschappelijk en alleen wanneer deze oplossing niet efficiënt is, bevoegd voor de geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen de rechtbanken van de stad Luxemburg te pas komen.
 11. U.S. Patent Notice Under 35 U.S.C. § 287(a). Streaming op camgirlsbro kan onder meer worden gedekt door een of meer van de Amerikaanse octrooischriften 6.766.376; 7.716.358; 8.595.372; 7.490.053; en 10.567.453, gebaseerd op conclusies van de houders van dergelijke octrooien

Clausule: camgirlsbro - Digital Services Act

 1. Content Verwijdering
  1. De Websitebeheerder heeft maatregelen geïmplementeerd om de aanwezigheid van illegale en ongeoorloofde content op de Website tegen te gaan. We bieden gebruikers een effectief mechanisme om illegale content, diensten of goederen te melden en werken actief samen met aangewezen 'vertrouwde flaggers' om te zorgen voor een snelle identificatie en verwijdering van dergelijke inhoud in overeenstemming met de Europese Verordening 2022/2065, ook bekend als de Digital Services Act (“DSA”).
  2. Illegale en ongeautoriseerde content omvat, maar is niet beperkt tot materiaal voor seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen; terroristische content; haattoespraak; gokactiviteiten; content gegenereerd op basis van de gelijkenis van een andere persoon; ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendoms- en beeldrechten; onlinefraude en misdaad, enz.
  • Voor meer informatie over het verwijderen van illegale content kunt u [klik hier] gebruiken en voor copyright inbreuk [klik hier]
  • Voor nationale gerechtelijke of administratieve bevelen de autoriteiten [klik hier]
  • Voor vertrouwde flaggersrapporten [klik hier]
 • Content Moderatie
  1. De Websitebeheerder maakt gebruik van maatregelen voor inhoudsmoderatie om ervoor te zorgen dat zijn beleid en normen worden nageleefd, inclusief ondersteunend personeel en technologische hulpmiddelen die de ontdekking en verwijdering van ongeautoriseerde content vergemakkelijken. Inhoud die door Gebruikers wordt geüpload, gepost of gedeeld, kan worden beoordeeld en verwijderd als blijkt dat deze in strijd is met dit beleid en/of deze Overeenkomst.
  2. Gebruikers erkennen dat de Websitebeheerder geautomatiseerde hulpmiddelen en handmatige beoordelingsprocessen kan gebruiken om de inhoud te controleren en te modereren. De websitebeheerder garandeert echter niet de juistheid, volledigheid of tijdigheid van zijn moderatie inspanningen.
 • Maatregel en bescherming tegen misbruik
  1. De Websitebeheerder streeft ernaar legitieme content te bieden en elke klacht met oprechtheid en zorg te behandelen, rekening houdend met alle feitelijke omstandigheden van elk geval.
  2. In het geval van systeemmisbruik zal de Websitebeheerder beslissende maatregelen nemen om dergelijke gebeurtenissen te beperken.
  3. Bij ontdekking van een melding van misbruik door Gebruikers en Modellen zal de Websitebeheerder onmiddellijk kennisgevingsbrieven uitbrengen wanneer dit wettelijk vereist is. De Websitebeheerder behoudt zich het recht voor om sancties (inclusief gedeeltelijke of volledige opschorting of verwijdering van het account) op te leggen aan Gebruikers die deze Overeenkomst of de toepasselijke wetgeving niet naleven of als verzonden kennisgevingen/klachten kennelijk ongegrond zijn, onverminderd een eerste waarschuwing wanneer dit wettelijk is toegestaan.
  4. Misbruik omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende gedrag:
   1. Het indienen van kennelijk ongegronde mededelingen of klachten over illegale of ongepaste content, vooral als dit herhaaldelijk gedurende een bepaalde periode gebeurt;
   2. Het genereren van een aanzienlijk aantal rapporten die onvoldoende of ongeldige informatie bevatten, in vergelijking met het totale aantal rapporten dat binnen een bepaald tijdsbestek is gemaakt;
   3. Het op enigerlei wijze indienen, delen of onderschrijven van illegale content;
   4. Het zich bezighouden met of bevorderen van intimidatie, aanzetten tot haat, pesten of enige vorm van beledigend gedrag in interactieve delen van de Website;
   5. Het opzettelijk omzeilen van geografische of andere beperkingen voor toegang tot of distributie van content die niet bedoeld is voor de regio van een gebruiker.
  5. Bij onze beslissing om sancties op te leggen, wordt elk geval afzonderlijk bekeken, waarbij de omvang, de ernst en de intentie achter het misbruik worden beoordeeld, op basis van de totale en relatieve frequentie van dergelijke activiteiten en de gevolgen ervan.
  • Bijvoorbeeld (onverminderd een specifieke analyse per geval):
   • Gebruikers die zich bezighouden met illegale verzoeken of ongeautoriseerde content delen via de chat-/videofunctie of de chat-/videofunctie gebruiken om anderen lastig te vallen, te pesten of ongepaste berichten te sturen, kunnen een eerste waarschuwing krijgen bij de eerste overtreding. Voortgezet misbruik zal resulteren in schorsingen (die kunnen variëren van één (1) dag voor kleine overtredingen tot honderdtachtig (180) dagen voor ernstige of herhaalde overtredingen). In extreme gevallen, zoals het herhaaldelijk delen van illegale inhoud of ernstige niet-naleving van onze regels, kan het account van de Gebruiker permanent worden verwijderd.
  • Voor elk geval, zullen we met name overwegen:
   • De aard en content van de berichten of interacties, met name gericht op de wettigheid ervan en de naleving van onze regels.
   • De frequentie en context van het gerapporteerde gedrag, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen geïsoleerde incidenten en systematisch misbruik.
   • De impact van het gedrag op ontvangers en andere Gebruikers, inclusief mogelijke veroorzaakte schade of leed.
 • De Websitebeheerder behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen als reactie op meldingen van misbruik en om een veilige en respectvolle omgeving voor alle gebruikers te garanderen. Wij zullen de nodige maatregelen nemen om gevallen van misbruik aan te pakken in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 • Beveel systeemtransparantie aan
  1. De Website Operator streeft ernaar zijn Gebruikers het hoogste serviceniveau te bieden om een geweldige ervaring te garanderen. Daarom worden alle aanbevelingen aan Gebruikers zorgvuldig geselecteerd op basis van belangrijke criteria, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersvoorkeuren, historische interacties en relevantie van de content. ​
 • Neem contact op
  1. Om directe en snelle communicatie met ons op een gebruiksvriendelijke manier te garanderen, kunt u een e-mail sturen naar ons enige aanspreekpunt voor alle ontvangers van onze dienst: legal.dsa@jwsbill.com. U kunt contact met ons opnemen in het Engels en/of Frans.